R0: Wstęp

R1: Logika

R2: Indukcja i rekursja

Seminar: IndPred

X1: Logika boolowska

X2: Arytmetyka Peano

X3: Listy

X31: Złożoność obliczeniowa

X4: Funkcje

X5: Relacje